null

Dodatek energetyczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Możliwość składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego zawieszona jest do dnia 31 grudnia 2024 r. (art. 40 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono możliwość ubiegania się o dodatek osłonowy, który ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania. Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, które zostaną złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. nie zostaną rozpatrzone.

Tabela przedstawia wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Wielkość gospodarstwa domowego

Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

jednoosobowe

2 100 zł

228,80/ 286 zł

dwuosobowe

3 000 zł

343,20/ 429 zł

trzyosobowe

4 500 zł

czteroosobowe

6 000 zł

486,20/ 607,75 zł

pięcioosobowe

7 500 zł

sześcioosobowe

9 000 zł

657,80 zł/ 822,25 zł

Dodatek będzie również przyznawany po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o dodatek energetyczny znajdują się na stronie oraz pod numerem 19115.

 

 

Załączniki: