null

Obniżka czynszu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Osoba będąca najemcą lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy może ubiegać się o obniżkę płaconego czynszu. Warunki dotyczące obniżki czynszu zawarte są w Zasadach polityki czynszowej zamieszczone Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy, w tym Programie Mieszkaniowym m.st. Warszawy.

Obniżki czynszu udziela Prezydent m.st. Warszawy na wniosek najemcy, jeżeli średnia miesięczna wysokość dochodu w gospodarstwie domowym najemcy nie przekracza kwoty wynikającej z uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (§ 6 uchwały najmowej).

Obniżki czynszu udziela się na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy z możliwością udzielenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Aby zyskać obniżkę czynszu należy złożyć wniosek o obniżkę czynszu.

Szczegółowe informacje o tym jak uzyskać obniżkę czynszu znajdują się na stronie oraz pod numerem 19115.