null

Mamy nowy Program, który zapewni dostęp do szerokiej oferty mieszkań

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwaliła nowy Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem (WPGMZ) m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Program Mieszkaniowy m.st. Warszawy.

Program obejmuje lata 2021-2025. Jest jednocześnie wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy i programem operacyjnym do Strategii #Warszawa2030.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępu do szerokiej oferty mieszkań dla różnych grup społecznych. Cel ten będzie realizowany przez 4 cele szczegółowe:

  1. Zachowanie budynków Miasta we właściwym stanie technicznym,

  2. Poprawa warunków mieszkaniowych,

  3. Zwiększenie liczby mieszkań dostępnych na wynajem,

  4. Poprawa wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W ramach każdego celu szczegółowego podejmowane będą różne działania ze strony m.st. Warszawy. Działania te będą głównie skoncentrowane na utrzymaniu aktualnej liczby lokali, w tym lokali tzw. komunalnych i lokali w zasobie TBS oraz konsekwentne i ciągłe prowadzenie działań mających na celu poprawę stanu technicznego budynków i lokali oraz ich wyposażenia.  

W załącznikach do Programu znajduje się szczegółowa diagnoza sytuacji mieszkaniowej w Warszawie wraz z analizą SWOT, Warszawski Standard Mieszkaniowy oraz zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu.

Zapoznaj się z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programem Mieszkaniowym m.st. Warszawy.