null

Zarządzanie lokalami z zasobu miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarządzanie zasobem lokalowym m.st. Warszawy w nieruchomościach budynkowych stanowiących własność m.st. Warszawy i nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, a m.st. Warszawa jest jednym z właścicieli lokali, sprawowane jest przez:

  1. jednostki budżetowe: Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami, których zadaniem jest gospodarowanie lokalowym zasobem m.st. Warszawy oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy (12 Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach: Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Północ, Praga-Południe, Śródmieście, Targówek, Wawer, Włochy, Wola i Żoliborz),
  2. wydziały Urzędu Dzielnicy zarządzające zasobem lub nadzorujące umowy o zarządzanie, w których nie funkcjonują ZGN-y (Bemowo, Rembertów, Ursus, Ursynów, Wesoła i Wilanów),
  3. inne komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy lub inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy.

Zadania Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach m.st. Warszawy uregulowane są w statutach, przyjętych uchwałami Rady m.st. Warszawy, i dotyczą w szczególności gospodarowania lokalowym zasobem m.st. Warszawy w granicach zwykłego zarządu.

Poza tym, jednostki te mogą mieć również inne zadania np. zarządzanie nieruchomościami niezabudowanymi czy targowiskami. W nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, a m.st. Warszawa jest jednym z właścicieli lokali, Zakłady mają obowiązek administrowania i sprawowania nadzoru nad lokalami m.st. Warszawy.

Akty prawne dotyczące zarządzania lokalami: