Wyniki wyszukiwania w serwisie Mieszkania miejskie - Aktualności

 • Artykuł

  Miejskie mieszkania to lokale stanowiące własność m.st. Warszawy, czyli mieszkaniowy zasób m.st. Warszawy (tzw. lokale komunalne) oraz mieszkania stanowiące własność miejskich spółek - Towarzystw Budownictwa Społecznego.

 • Artykuł

  Projekt pn. Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem Projektu pn. Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności. Projekt realizowany jest w partnerstwie z partnerami krajowymi i partnerem zagranicznym.

 • Artykuł

  Dnia 1 września 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy uchwalił zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury i regulaminu konkursu pod nazwą „Przyjazne podwórko”. Wnioski należy składać w dzielnicy m.st. Warszawy, na terenie której usytuowane jest przedmiotowe podwórko, do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o zarządzeniu. Zarządzenie dotyczy obszaru: racjonalizacji gospodarowania podwórkami...

 • Artykuł

  Biuro Polityki Lokalowej ul. Canaletta 2 00-099 Warszawa tel. 22 443 37 00, 22 443 37 01 sekretariat.BPL@um.warszawa.pl godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 8:00-16:00 Kierownictwo: dyrektor Magdalena Młochowska zastępca dyrektora Marek Goluch zastępca dyrektora Beata Wrońska-Freudenheim p.o. zastępcy dyrektora Tomasz Krettek Biuro Polityki Lokalowej odpowiada za określenie i realizowanie polityki mieszkaniowej m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje o zadaniach zamieszczone są na stronie BIP.

 • Artykuł

  W dniu 15 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwaliła nowy Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem (WPGMZ) m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Program Mieszkaniowy m.st. Warszawy. Program obejmuje lata 2021-2025. Jest jednocześnie wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy i programem operacyjnym do Strategii #Warszawa2030. Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępu do szerokiej oferty mieszkań dla różnych grup...