Wyniki wyszukiwania w serwisie Mieszkania miejskie - Aktualności

 • Artykuł

  Miejskie mieszkania to lokale stanowiące własność m.st. Warszawy, czyli mieszkaniowy zasób m.st. Warszawy (tzw. lokale komunalne) oraz mieszkania stanowiące własność miejskich spółek - Towarzystw Budownictwa Społecznego.

 • Artykuł

  Projekt pn. Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem Projektu pn. Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności. Projekt realizowany jest w partnerstwie z partnerami krajowymi i partnerem zagranicznym.

 • Artykuł

  Biuro Polityki Lokalowej ul. Canaletta 2 00-099 Warszawa tel. 22 443 37 00, 22 443 37 01 sekretariat.BPL@um.warszawa.pl godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 8:00-16:00 Kierownictwo: dyrektor Magdalena Młochowska zastępca dyrektora Marek Goluch zastępca dyrektora Beata Wrońska-Freudenheim p.o. zastępcy dyrektora Tomasz Krettek Biuro Polityki Lokalowej odpowiada za określenie i realizowanie polityki mieszkaniowej m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje o zadaniach zamieszczone są na stronie BIP.

 • Artykuł

  Ustawa o ochronie praw lokatorów nałożyła na m.st. Warszawę obowiązek weryfikowania dochodów tzw. „nowych najemców”. Nowym najemcą jest osoba, która przed 21 kwietnia 2019 r. nie była najemcą lokalu z mieszkaniowego zasobu Warszawy, a uzyskała tytuł prawny po tej dacie, tj. zawarła umowę najmu lokalu po dniu 21 kwietnia 2019 r. Podstawą realizacji tego obowiązku jest art. 21c Ustawy o ochronie praw lokatorów, który obliguje gminy do sprawdzania dochodów takich najemców.

 • Artykuł

  Pomoc mieszkaniowa jest realizowana poprzez najem lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta (tzw. lokali komunalnych) lub lokali w ramach zasobu miejskich Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) na zasadach ustalonych przez m.st. Warszawę.