Wyniki wyszukiwania w serwisie Mieszkania miejskie - Aktualności

 • Artykuł

  Osoba będąca najemcą lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy może ubiegać się o obniżkę płaconego czynszu. Warunki dotyczące obniżki czynszu zawarte są w Zasadach polityki czynszowej zamieszczone Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy, w tym Programie Mieszkaniowym m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego można składać od 1 stycznia 2023 r. ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - wnioski złożone do 31 grudnia 2022 r. pozostaną bez rozpoznania).

 • Artykuł

  W dniu 15 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwaliła nowy Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem (WPGMZ) m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Program Mieszkaniowy m.st. Warszawy. Program obejmuje lata 2021-2025. Jest jednocześnie wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy i programem operacyjnym do Strategii #Warszawa2030. Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępu do szerokiej oferty mieszkań dla różnych grup...

 • Artykuł

  Miejskie mieszkania to lokale stanowiące własność m.st. Warszawy, czyli mieszkaniowy zasób m.st. Warszawy (tzw. lokale komunalne) oraz mieszkania stanowiące własność miejskich spółek - Towarzystw Budownictwa Społecznego.

 • Artykuł

  Projekt pn. Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem Projektu pn. Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności. Projekt realizowany jest w partnerstwie z partnerami krajowymi i partnerem zagranicznym.